Pagtatayo sa Matatag na Pundasyon ang Diyos - Tagalog Building on Firm Foundations Volumes 1 - 4: (Download)

 • Sale
 • Regular price $5.95


Itinuturo sa mga araling sa volume na ito ang kwento ng panunubos Diyos simula sa Genesis hanggang sa pagbabalik ni Cristo sa langit.

Sa pamamagitan ng mga araling ito, malinaw na mauunawaan ng mga tagapakinig:

 • ang pagka-Diyos ng Diyos at ang mga katangian Niya
 • na makasalanan sila, hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili, at wala silang pag-asa
 • na sapat na ang ginawa ni Cristo pamamagitan ng Kayang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli para maligtas sila

The gospel and grace are simple concepts. Communicating them clearly is not. People around the world have used an effective solution: teaching chronologically through the Bible. 

The Tagalog version of Firm Foundations: Creation to Christ unfolds the story of God. Moving through key Bible passages, these lessons progressively reveal truth about God and man, and the gospel and grace that bridge the gap of sin. 

  Simple lang ang mga katotohanan ng Mabuting Balita at kagandahang loob ng Diyos. Pero, napakahirap ipaliwanag nang malinaw. Ngunit, sa pamamagitan ng pagtuturo ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kasaysayan ng mundong ito mula sa pananaw ng Diyos na matatagpuan sa Biblia, marami ang naliliwanagan tungkol sa mga katotohanang ito.

   Ipinapakilala ng serye ng Pagtatayo sa Matatag na Pundasyon ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga araling ito, ipinapaliwanag ang mga mahalagang talata sa Biblia nang unti-unti, magkakasunod-sunod, at magkakaugnay para makilala natin ang Diyos nang mabuti. Mauunawaan din natin ang mga katotohanan tungkol sa tao, ang Mabuting Balita, at ang kagandahang loob ng Diyos na sumasagot sa kinakailangan natin dahil sa kasalanan.

   Features: 

  • PDF Format

  The files are bundled in a zip file. You must extract the zip to access the contents. If you need help, please follow the instructions here: How to extract a zip file

  Copyright: You are purchasing the right use this item yourself. If you wish to distribute further copies, you must first purchase additional items for each copy you wish to distribute.